Prawo sportowe

  • doradzamy w zakresie prawa związków sportowych m.in. PZPN, FIFA, UEFA, PZPS, PZMot
  • świadczymy pomoc prawną na rzecz klubów sportowych, zawodników indywidualnych, trenerów, menedżerów i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży sportowej
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami związkowymi, w tym Wydziałem Gier oraz Dyscypliny PZPN, Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN, Związkowym Trybunałem Piłkarskim, Trybunałem Arbitrażowym PZMot, Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy PKOl, a także przed innymi wydziałami i agendami związków sportowych
  • opiniujemy i pośredniczymy w negocjacjach dotyczących umów z zakresu prawa sportowego, w szczególności umów o profesjonalne uprawianie sportu (kontraktów zawodniczych), umów sponsorskich, umów transferowych, umów pomiędzy menedżerami a sportowcami

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel