Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek w zakresie szeroko pojętego prawa kontraktów, prawa pracy oraz prawa spółek. Jej praktyka obejmuje również prawo upadłościowe i restrukturyzacje, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i konsumentów oraz prawo ochrony danych osobowych.

  • Doradca w kwestiach regulacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sektora FMCG)
  • Pełnomocnik w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Autor artykułów w szczególności z zakresu prawa pracy i prawa spółek
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005), a także studiów specjalnych Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu (2004). Ukończyła również podyplomowe studia: Azjatycko-Europejskie Stosunki Finansowo-Ekonomiczno-Prawne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009) oraz Prawo Spółek na Uniwersytecie Warszawskim (2012)
  • Syndyk (licencja nr 962)