Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem gospodarczym, prawem cywilnym, prawem wekslowym, bankowym, prawem upadłościowym, prawem restrukturyzacyjnym, a także w zagadnieniach związanych z prawem sportowym. Jego praktyka obejmuje również prowadzenie sporów sądowych.