Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek w zakresie szeroko pojętego prawa kontraktów, prawa pracy oraz prawa spółek. Jej praktyka obejmuje również prawo upadłościowe i restrukturyzacje, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i konsumentów oraz prawo ochrony danych osobowych. Doradca w kwestiach regulacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sektora FMCG) Pełnomocnik w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz w sprawach z zakresu […]