Bieżąca obsługa korporacyjna spółek

  • służymy pomocą przy tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych, jak również stowarzyszeń, fundacji, związku pracodawców
  • prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym opracowujemy dokumenty korporacyjne związane z funkcjonowaniem spółek (regulaminy, procedury itp.)
  • doradzamy organom spółek kapitałowych, w tym zapewniamy wsparcie prawne podczas zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
  • przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) na potrzeby planowanej transakcji lub restrukturyzacji
  • oferujemy obsługę prawną procesów łączenia, dzielenia, przekształceń i likwidowania spółek
  • doradzamy w procesach sprzedaży udziałów/akcji, a także w procesach sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
  • zapewniamy bieżące doradztwo w zakresie działalności stowarzyszeń, fundacji i związku pracodawców
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w postępowaniu rejestrowym, w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel