Umowy w obrocie profesjonalnym

  • przygotowujemy projekty umów zawieranych z kontrahentami
  • opiniujemy umowy i wspieramy Klientów w negocjowaniu ich warunków
  • proponujemy optymalne formy zabezpieczenia ryzyka związanego z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy
  • doradzamy na etapie wykonywania umów, w szczególności w zakresie interpretacji postanowień umów i wyegzekwowania ich wykonania

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel