Postępowanie egzekucyjne

  • formułujemy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz reprezentujemy Klienta w ramach tego postępowania ściśle współpracując z komornikami sądowymi na terenie całego kraju
  • wnosimy skargi na czynność komorników w sytuacji uchybień procesowych naruszających interes Klienta
  • zapewniamy ochronę prawnoprocesową osób dotkniętych postępowaniami egzekucyjnymi w ramach instytucji powództwa przeciwegzekucyjnego

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel