Własność intelektualna

  • opracowujemy i negocjujemy umowy o wykonanie utworów (np. stron internetowych, projektów opakowań, wystaw, materiałów POS), umowy autorskoprawne, w tym umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe, umowy serwisowe
  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące praw autorskich, praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku
  • przeprowadzamy audyty prawne przedsiębiorców w zakresie własności intelektualnej
  • reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel