Prawo pracy

  • doradzamy we wszystkich prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem
  • doradzamy na etapie nawiązania, zmiany i rozwiązana stosunków pracy
  • przygotowujemy lub weryfikujemy kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji i inne umowy o charakterze cywilnoprawnym
  • opracowujemy wewnętrzne akty, w tym regulaminy pracy i wynagradzania, polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe, polityki dotyczące monitoringu pracowników, korzystania z mienia służbowego
  • asystujemy przy restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w zakresie zwolnień indywidualnych lub grupowych, outsourcingu pracowników, przejścia zakładu pracy
  • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel