Prawo konsumenckie

  • świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie promocji/konkursów skierowanych do konsumentów, obejmującą konsultację co do mechanizmu akcji, weryfikację umów w przedmiocie zorganizowania promocji/konkursu, weryfikację regulaminów, opracowanie wymaganych prawem klauzul informacyjnych, a także treści zgód
  • identyfikujemy postanowienia stanowiące klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne)
  • doradzamy w zakresie zgodności z prawem kampanii marketingowych (reklamowych) i innych działań promocyjnych
  • doradzamy w zakresie sprzedaży przez Internet, w tym opracowujemy regulaminy
  • identyfikujemy praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (nieuczciwe praktyki rynkowe, czyny nieuczciwej konkurencji, naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji)

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel