Upadłości i restrukturyzacje

 • reprezentujemy wierzycieli/dłużników w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w tym przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości
 • reprezentujemy dłużników/wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w tym:
  • zgłaszamy wierzytelności i zaskarżamy listy wierzytelności
  • reprezentujemy na zgromadzeniu wierzycieli i posiedzeniach rady wierzycieli
  • reprezentujemy w postępowaniu o wyłączeniu mienia z masy upadłości
  • negocjujemy warunki propozycji układowych
 • reprezentujemy dłużników/wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, tj.:
  • w postępowaniu o zatwierdzeniu układu
  • w przyśpieszonym postępowaniu układowym
  • w postępowaniu układowym
  • w postępowaniu sanacyjnym

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel