Ochrona konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • identyfikujemy porozumienia ograniczające konkurencję
  • identyfikujemy czyny nieuczciwej konkurencji
  • opracowujemy strategie handlowe zgodne z prawem konkurencji
  • doradzamy w zakresie zgodności z prawem kampanii marketingowych (reklamowych) i innych działań promocyjnych
  • przygotowujemy i kierujemy zawiadomienia do Prezesa UOKiK dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję
  • dokonujemy zgłoszeń zamiarów koncentracji przedsiębiorców
    do Prezesa UOKiK
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed UOKiK oraz przed sądami powszechnymi

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel