Spory sądowe i postępowania administracyjne

  • opracowujemy szczegółową strategię procesową
  • doradzamy na etapie postępowania przedsądowego mającego na celu ugodowe zakończenia sporu
  • zapewniamy reprezentację procesową Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również sądami polubownymi
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi

© rgjlegal.pl

designed by: Klaudia Meisel